Jogi információk


Általános

Jelen weboldal (a továbbiakban: a Weboldal) készítője és kezelője a La Lorraine Bakery Group NV (székhely: Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, telefon: +32 (0)54-31 82 00, fax: +32(0)54-32 67 85, adószám: 412.382.632, nyilvántartva: Gent, dendermonde-i körzet, Belgium) és a minden közvetlen vagy közvetett kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: LLBG).
A Weboldalra az alábbi felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) vonatkoznak. Az LLBF bármikor jogosult jelen Feltételek bármelyikét módosítani, és a Weboldalon közzétenni azokat, előzetes értesítés nélkül. A Weboldal felhasználója minden egyes látogatás során köteles ellenőrizni, hogy módosultak-e a jelen Feltételek. A Weboldal használata a Feltételek legfrissebb változatára vonatkozó megismerésnek és elfogadásnak minősül a felhasználó által.
Amennyiben az LLBG megadott időszakokban nem alkalmazza jelen Feltételek valamelyikét, az nem értelmezhető úgy, hogy az LLBG részben vagy egészben lemondana az érintett rendelkezések vagy feltételek alkalmazásáról a jövőben.

Szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található szövegek, fényképek, filmek, képek, adatok, adatbázisok, szoftverek, nevek, márka- és domain nevek, márkák, logók és más elemek szerzői jogi vagy szellemi tulajdonjogra vonatkozó védelem alá esnek, amelyek jogosultja az LLBG vagy más harmadik fél. Az LLBG előzetes hozzájárulása nélkül tilos bármely, a Weboldalon található információ tárolása (kivéve a Weboldal megtekintéséhez szükséges mértékben), reprodukálása, módosítása, közlése, forgalomba hozatala vagy elküldése, értékesítése, illetve ezekre vonatkozóan bármely jog átruházása, biztosítása harmadik fél részére.

A Weboldal nem megengedett használata

A Felhasználó vállalja, hogy nem:
  • használja fel az információkat jogsértő vagy káros módon;
  • használja a Weboldalt olyan módon, amely azt károsítja, torzítja, működését megszakítja, leállítja, vagy bármely más módon kevésbé hatékonnyá teszi;
  • használja a Weboldalt számítógépes vírusok küldésére vagy közzétételére, illetve jogsértő vagy illegális anyagok, továbbá bármely más módon nem megfelelőnek minősülő anyagok (például becsületsértő, obszcén vagy fenyegető jellegű anyagok) küldésére vagy közzétételére;
  • használja a Weboldalt olyan módon, amely bármely természetes személy, jogi személy vagy szervezet jogait sérti, beleértve például az adatvédelemmel és szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat;
  • használja a Weboldalt promóciós vagy hirdetési célú anyagok küldésére vagy közzétételére, az LLBG előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve, ha ezt a címzett kéri.
Amennyiben a Felhasználó megsérti harmadik felek vagy az LLBG szellemi tulajdonjogait, illetve egyéb jogosultságait, a Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az LLBG vagy az érintett harmadik felek kárát, illetve kártalanítja őket a jogsértésből eredő bármely követelés tekintetében.

Személyes adatok - külső adatvédelmi szabályzat

Bizonyos körülmények között, az LLBG a Felhasználó adatainak kezelését végzi („Személyes Adatok”). Az LLBG ezen Személyes Adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, és vállalja, hogy ezek kezelését a 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Rendeletnek (a GDPR-nak) megfelelően végzi.
Annak érdekében, hogy ennek a vállalásnak megfeleljen, az LLBG Adatvédelmi szabályzatot alkotott, amely részletesen ismerteti, miért és hogyan kerülhet sor a fent említett Személyes Adatok kezelésére, kinek kerülhetnek ezek átadásra, és milyen jogai vannak Önnek és kötelezettségei az LLBG-nek ebben a tekintetben.
Az Adatvédelmi Szabályzat ezen a hivatkozáson keresztül érhető el. Kérjük, hogy alaposan olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, mert az fontos információkat tartalmaz.

Hivatkozások más weboldalakra

A Weboldal tartalmazhat hivatkozásokat (hiperlinkeket) harmadik felek weblapjaira vagy weboldalaira, illetve máshogy is utalhat ezekre. Az LLBG-nek nincs befolyása ezen weboldalak és weblapok tartalmára, adatvédelmi szabályzatára vagy más jellemzőire, és semmilyen tekintetben sem vállal felelősséget ezek tartalma vagy jellemzői tekintetében.

A Weboldalon található információk

A Weboldalon, vagy azon keresztül kínált információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások (a továbbiakban: „Információk”) tartalmazhatnak tévesztéseket, annak ellenére, hogy minden számokra, méretekre, tömegre vonatkozó nyilatkozat, leírás, rajz, illusztráció, készletlista, katalógus vagy más termékinformáció alaposan ellenőrizve lett. Azonban az LLBG nem tudja garantálni, hogy nem fordulhatnak elő eltérések, és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért. A bemutatott vagy rendelkezésre bocsátott minták, rajzok vagy modellek kizárólag jelzései a termék jellemzőinek, és nem kötelezik az LLBG-t semmilyen tekintetben sem. Az információk közlése és reprodukálása szavatosság biztosítása nélkül történik.
Az LLBG nem felelős az esetleges számítógépes vírusokért, amelyek a megtett óvintézkedések ellenére előfordulhatnak a Weboldalon, és kizár minden kártérítési felelősséget az ezek által okozott kár tekintetében. Az LLBG kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon található információkat bármikor módosítsa, illetve hogy a Weboldalt működésből kivonja, karbantartási célból.

Tanácsadás a Weboldalon keresztül

Amennyiben a Weboldalon bármilyen személyes vagy üzleti döntés meghozatalára vonatkozó (közvetett vagy közvetlen) tanács található, ehhez a tanácshoz semmilyen jellegű garancia sem kapcsolódik, és az LLBG nem vállal felelősséget ezzel összefüggésben. A Felhasználónak mindig egyeztetnie kell a tanácshoz kapcsolódó részletes információkért egy szakértővel, aki a személyes helyzetét is figyelembe véve alakítja ki álláspontját.

A Weboldalra mutató hivatkozások

Az LLBG weboldalára mutató hivatkozások csak akkor megengedettek, ha ezek a linkek a weboldal főoldalára mutatnak. Az egyes aloldalakra vonatkozó hivatkozások nem megengedettek az LLBG előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldal felhasználása más weboldalakban vagy harmadik felek weboldalainak komponenseiben (pl. „in-line” hivatkozások, keretes megoldások, egyéb módszerek) szintén tiltottak.

Irányadó jogszabályok

Az LLBG és a felhasználó között jelen Feltételek kapcsán felmerülő bármely probléma vagy jogvita rendezése Belgium jogszabályainak megfelelően történhet, és a felek a dendermonde-i körzet bíróságainak kizárólag illetékességét kötik ki.