#SmileForDonuts - POMÁHAJTE S NAMI POTREBNÝM, STAČÍ SA USMIAŤ

KOMU PATRÍ VÁŠ ÚSMEV?

Kedy inokedy sa podeliť o svoju radost s ľuďmi, ktorí ju naozaj potrebujú, než na Medzinárodný deň donutov! Najchutnejší spôsob, ako im pomôcť, nájdete na. #SmileForDonuts

Preskúmajte našu charitu.
 

Naše charita

Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. 

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z CDR. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.

Více o organizaci Úsmev ako dar
Úsmev ako dar

Finanční podpora

Okrem zapojenia sa do našej sladkej dobročinnej kampane zdieľaním donutích úsmevov, môžte nadáciu podporiť aj ináč - poslaním malej/veľkej čiastky cez QR kódy vľavo, alebo ľubovoľnou čiastkou priamo na transparentný účet nadácie.

Číslo účtu: 2949084465/1100
Variabilní symbol: 462021

Více o organizaci Úsmev ako dar
Finanční podpora

Pripojte sa k nám

Teší nás, že radi maškrtíte. Vedeli ste, že aj tento web obsahuje súbory cookies? Pre optimálnu funkčnosť stránok ich prosím prijmite. Je to najlepší spôsob, ako vám ponúknuť najlahodnejší zážitok.